• AIESEC Slovensko, Bratislava, LC Košice
 • BRITSKÁ AMBASÁDA, Bratislava
 • BUKÓZA, a.s., Vranov nad Topľou
 • BONWELL, spol.s r.o., Bratislava
 • CEMENTÁREŇ TURŇA, a.s., Turňa nad Bodvou
 • GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. Kechnec
 • HKS, s.r.o. Trnava
 • CHEMES, a.s., Humenné
 • CHEMLON, a.s., Humenné
 • CHEMKO, a.s., Strážske
 • CHEMOSVIT, a.s., Svit
 • KERKO, a.s., DLAŽDICE Michalovce
 • KOŠICKÁ MLIEKÁREŇ, a.s., Košice
 • Krajský školský úrad Košice
 • KRAJSKÝ ÚRAD, Košice
 • Magistrát mesta Košice, Košice
 • Mesto Krompachy
 • MOLEX, a.s. Kechnec
 •  NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, Bratislava
 • OKRESNÉ ÚRADY PRÁCE v SR
 • PANASONIC AVC Networks Slovakia, s.r.o. Krompachy
 • POISŤOVŇA OTČINA, a.s., Košice
 • POISŤOVŇA UNIQA, a.s., Košice
 • SARIO, š.p.o., Bratislava
 • SCP, a.s., Ružomberok
 • SIDERIA-ISTOTA, združená zdravotná poisťovňa, Košice
 • SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PAPIERNE, a.s., Ružomberok
 • SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE, š.p., Košice
 • SLOVNAG LUBENíK, a.s., Revúca
 • SOCIÁLNA POISŤOVŇA - ústredie, Bratislava
 • SPRÁVA MAJETKU MESTA KOŠICE, s.r.o., Košice
 • STREDOSLOVENSKÁ CEMENTÁREŇ, s.r.o., Banská Bystrica
 • TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, Bratislava
 • U.S.Steel, s.r.o. Košice
 • Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice
 • VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, Bratislava
 • VÝCHDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s., Košice
 • ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s., Podbrezová