Sídlom KREDITu sú Košice. Svoje služby ponúka po celom území Slovenska. Má personálne a materiálne kvalitne vybudované vzdelávacie centrum v Košiciach.

Klimkovičova 11

040 23 Košice

Slovenská republika

PaedDr. Pavel Leško

tel./fax: +421 55 2345 730 - 1

mobil: +421 905 642 426

e-mail: kreditke@kreditke.sk