Systému CA method je veľmi sofistikovaný a prepracovaný psychodiagnostický systém, ktorý je schopný zmysluplne objasňovať štruktúru a priebeh individuálneho a skupinového myslenia, cítenia, prežívania a sebarealizačného správania sa. Využíva inovatívnu projektívnu techniku farebno-slovných asociácií a metódu OKAV (objektovo-komunikačná analýzu vedomia). Zber dát a vyhodnotenie je oproti iným metódam rovnako jedinečný a veľmi rýchly, pretože sa využíva on-line internetový snímač a počítačové spracovanie. Systém CA method má široké uplatnenie vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti.

CA method je diagnostický systém, ktorý vie efektívne rozpoznať ľudský potenciál a je schopný s ním pracovať.

Ak ste v akejkoľvek pozícii, alebo sa zamýšľate nad sebou, či vašou prácou a kladiete si otázky, čo ďalej v osobnom alebo pracovnom živote, máte možnosť využiť práve našu diagnostiku.

Systém je českým patentom, opierajúcim sa o 25 ročný vývoj a výskum až do dnešnej on-line formy. Využíva sa v Českej republike, na Slovensku a mnohých ďalších krajinách sveta. V štádiu prípravy sú jeho jazykové mutácie do väčšiny jazykových kultúr. CA method zlučuje poznatky mnohých rôznych diagnostických systémov a umožňuje tak veľmi presnú analýzu, opierajúcu sa o gény a každodennú realitu jedinca.

Systém sa opiera o dve základné hodnotové roviny:

 • Teóriu slovných asociácií
 • Spektrálneho farebného testu

Ponúka objektívny nástroj, ktorý je schopný zmysluplne a názorne pre jednotlivých odborníkov z rôznych profesií objasňovať štruktúru aj priebeh individuálneho a skupinového myslenia, cítenia, prežívania i sebarealizačného správania.

CA method využívajú:

 • jednotlivci,
 • tímy,
 • firmy a organizácie,
 • štátne inštitúcie,
 • mestské úrady a magistráty,
 • športové tímy,
 • školstvo,
 • zdravotníctvo,
 • psychologické poradne.

 • zvoliť vhodných kandidátov na pozíciu a ich súčinnosť s nadriadeným,
 • nahradiť Assessment a Development centrum,
 • poskytnúť podklady pre nastavenie plánu rozvoja a motivácie pracovníka,
 • hľadať talenty a personálne rezervy,
 • pripraviť efektívne a cielené podklady pre koučing,
 • zvyšovať efektivitu jednotlivca, tímu, spoločnosti,
 • personálne audity z rôznych pohľadov,
 • výskumy a prieskumy spokojnosti zamestnancov, zákazníkov,
 • zistiť kľúčové parametre firemných oblastí,
 • prieskumy spokojnosti s produktmi,
 • marketingové výskumy: produktové a myšlienkové.

 • ako zaobchádzať a pracovať s pravidlami, vnútorným prežívaním a vonkajším správaním, rolami, ktoré vám sedia a bežne v nich pracujete, s ich spoľahlivosťou v závislosti od okolitých podmienok,...
 • vzťahové záležitosti a ich pôsobenie na okolie, ideály, motivátory, stresory a deštruktory, čo vás ženie vpred,...

V súčasnosti sú k dispozícii: